Зареждам...
Най-нови потребители:

11.12.2011
Произход на думата "менте"

Като диалектна дума в официалния турски език (респ. в турските речници) се схваща и един от най-употребяваните в българските вестници турцизми: менте. Предполага се, че той произлиза от тур. mentereci със значение ‘измамник, лъжец’, и преди няколко години започна да се употребява активно за назоваване на една нова “реалия” в българското общество – фалшивите стоки. По-късно обаче се шаблонизира, използвайки се без оглед на конкретната ситуация...
 
Доклад, четен на Юбилейната международна научна конференция "Българският език - история, настояще, бъдеще", София, 3-7.10.2002

Коментари
видяна 799добавил: mente.bg
Добави коментар
Бихте ли пазарували хранителни продукти за дома от интернет?

Обработка на резултатите, моля изчакайте...